Rozpis kurtů

Datum Den Kurt B "Sokolovna" Kurt A "Teskáč" Španielka
  Podzim 2018 Zápasy venku
         
3.9.2018 pondělí       ŽB - Košíře C
4.9.2018 úterý  MB - Petřiny  MD - Přír. vědy B ŽA - Michle B  MC - Žižkov A MA - Dobeška A
5.9.2018 středa ŽB - Chodov    
6.9.2018 čtvrtek MB - H. Počernice MA . Meteor D    MC - Petřiny B MD - Meteor E ŽA - Orion A
7.9.2018 pátek      
8.9.2018        
9.9.2018        
10.9.2018 pondělí       ŽB - MFF C
11.9.2018 úterý MC - Přír. vědy B  MD - Malá strana ŽA - Žižka C MB - Čakovice MA - Smíchov A
12.9.2018 středa      
13.9.2018 čtvrtek  MB - MD MA - Praga A   ŽA  - Meteor D  MC - Meteor E
14.9.2018 pátek      
15.9.2018 víkend      
16.9.2018 víkend      
17.9.2018 pondělí       ŽB - Chodov
18.9.2018 úterý  MC - Malá strana MD - H. Počernice B ŽA - Michle A MB - Žižkov A MA - MFF B
19.9.2018 středa ŽB - Orion B    
20.9.2018 čtvrtek  MB - MC MA - Dobeška B   ŽA - Přír. vědy A MD - Čakovice
21.9.2018 pátek      
22.9.2018 víkend      
23.9.2018 víkend      
24.9.2018 pondělí      
25.9.2018 úterý  MC - H. Počernice MD - Petřiny ŽA - Aritma MA - Braník A  MB - Přír. vědy B
26.9.2018 středa      
27.9.2018 čtvrtek      
28.9.2018 pátek      
29.9.2018 víkend      
30.9.2018 víkend      
1.10.2018 pondělí      
2.10.2018 úterý      
         
  Jaro 2019 Zápasy venku
23.4.2019 úterý NT NT  
24.4.2019 středa NT NT  
25.4.2019 čtvrtek NT NT  
26.4.2019 pátek      
27.4.2019 víkend      
28.4.2019 víkend      
29.4.2019 pondělí NT NT  
30.4.2019 úterý NT NT  
1.5.2019 středa      
2.5.2019 čtvrtek      
3.5.2019 pátek      
4.5.2019 víkend      
5.5.2019 víkend      
6.5.2019 pondělí      
7.5.2019 úterý MB - Meteor E MD - Žižkov A   MC - Čakovice MA - Žižka A ŽA - Vyšehrad C
8.5.2019 středa      
9.5.2019 čtvrtek      
10.5.2019 pátek      
11.5.2019 víkend      
12.5.2019 víkend      
13.5.2019 pondělí  ŽB - Košíře C    
14.5.2019 úterý MC - MD MA - Modřany A ŽA - Modřany A MB - Malá strana
15.5.2019 středa      
16.5.2019 čtvrtek MC - Žižkov A MA - Dobeška A   MB - Petřiny B MD - Přír. vědy B ŽA - Michle B
17.5.2019 pátek      
18.5.2019 víkend      
19.5.2019 víkend      
20.5.2019 pondělí NT NT  
21.5.2019 úterý NT NT  
22.5.2019 středa      
23.5.2019 čtvrtek MC - Petřiny B MD - Meteor E ŽA - Orion A MB - H. Počernice B MA - Meteor D
24.5.2019 pátek      
25.5.2019 víkend      
26.5.2019 víkend      
27.5.2019 pondělí  ŽB - MFF    
28.5.2019 úterý MB - Čakovice MA - Smíchov A   MD - Malá strana MC - Přir. Vědy B ŽA - Žižka C
29.5.2019 středa      
30.5.2019 čtvrtek MC - Meteor E MD - MB ŽA - Meteor D MA - Praga A
31.5.2019 pátek      
1.6.2019 víkend      
2.6.2019 víkend      
3.6.2019 pondělí NT NT  
4.6.2019 úterý NT NT  
5.6.2019 středa  ŽB - Chodov    
6.6.2019 čtvrtek MB - Žižkov A MA - MFF B   MD - H. Počernice B MC - Malá strana ŽA - Michle A
7.6.2019 pátek      
8.6.2019 víkend      
9.6.2019 víkend      
10.6.2019 pondělí        ŽB - Orion B
11.6.2019 úterý MC - MB MD - Čakovice ŽA - Přír. vědy A MA - Dobeška B
12.6.2019 středa  ŽB - MFF    
13.6.2019 čtvrtek MB - Přír. vědy B MA - Bráník A   MD - Petřiny B MC - H. Počernice B ŽA - Aritma
14.6.2019 pátek      
15.6.2019 víkend      
16.6.2019 víkend      
17.6.2019 pondělí NT NT  
18.6.2019 úterý NT NT    
19.6.2019 středa        ŽB - Orion B
20.6.2019 čtvrtek MC - Čakovice MA - Žižka A ŽA - Vyšehrad C MB - Meteor E MD - Žižkov A
21.6.2019 pátek      
22.6.2019 víkend      
23.6.2019 víkend      
24.6.2019 pondělí  ŽB - Košíře C    
25.6.2019 úterý MB - Malá strana MD - MC   MA - Modřany A ŽA - Modřany A
26.6.2019 středa      
27.6.2019 čtvrtek      
28.6.2019 pátek      
29.6.2019 víkend      
30.6.2019 víkend      
1.7.2019 pondělí      
2.7.2019 úterý      
3.7.2019 středa      
4.7.2019 čtvrtek      
5.7.2019 pátek      
 
 
 
  Tréninky jsou možné pouze v případě, že na tento termín nepřipadne nějaký náhradní termín (NT) odložených zápasů.