VH volejbalu 18.4.2018 18:00

1.          Platby příspěvků a licencí

a.        Zavedení plateb pouze na účet TJ – jedna částka za tým Odsouhlaseno VH

b.       Návrh platby licencí hromadně ze Sokola – Odsouhlaseno VH – v případě řádně uhrazených příspěvku oddílových a členských (včetně doplatků za neposkytnutí RČ pro ČUS)

2.          Pronájmy haly a tělocvičen

a.       Nové info o pronájmech haly v Řepích – Provedla Lenka M.

b.       Příspěvky přeboru – platby za halu v Ruzyni  - Hráči, kteří nebudou členy Sokola Řepy budou platit oddílové příspěvky (jednota platí za pronájmy haly v Ruzyni pro účely zápasů přeboru mužů hrajících pod hlavičkou Španielky Řepy) Odsouhlaseno VH

c.        Přesun turnajů? – nebyl shledán důvod pro přesun tradičních zimních turnajů – pronájmy budou řešeny smluvně přímo se ZŠ, ne jako doposud součástí celkového pronájmu tělocvičny ZŠ Werichova přes Slávka Honzíka

3.          Grant na rekonstrukci kurtů

a.        rozpočty od firem (prosím o zamyšlení, zda znáte někdo vhodné firmy pro oslovení na provedení případné rekonstrukce, budeme potřebovat zpracované rozpočty do příští žádosti o poskytnutí dotace) – proběhla diskuze – úkol pro předsedkyni oddílu, která prosí o součinnost.

b.       Zpracování studie D. Jansík

4.          PVSinformování proběhlo Věra S.

a.        Trenéři budou uzavírat smlouvy s ČVS – přímý způsob financování

b.       Chystá se týden otevřených dveří pražského volejbalu

c.        GDPR se řeší (VIS)

d.       Info z konference ČVS může podat Poláček (zvolený delegát)

5.          Brigády –    případné úpravy kurtů svépomocí

a.        Natření kontejneru – je v plánu v kompetenci Marek M. st. termín jaro 2018

b.       Přemístění kontejneru – kontejner zůstává na stávajícím místě

c.        Vyvěšení nástěnky mazací – info o balónech na střeše, či případné zapůjčení – zakoupí Hanka Roubíčková – instalace Marek M. st.

d.       Revize jehel a funkčnost kompresoru – uzamykatelný šuplík, nebo jiné řešení proti jejich ztrátám – Bude dokoupena druhá jehla pro kompresor – Marek M.

e.       Věšáky na sítě do boudy – hotovo – byly již pořízeny - klubovna

f.        MOVEWEEK 31. 5. od 14h – info Věra S.

6.          VZP příspěvek 500 Kč - Info  Věra S.

7.           Organizace turnajů

a.        Memoriál M. Ejem

                                                               i.      Termín - 16. 6. 2018

                                                              ii.      Organizátoři Sabina Lajdová, Jana Smržová

b.       Debly

                                                               i.      Termín – 14. 7. 2018

                                                              ii.      Organizátoři – David Jansík, Zuza Rousová

c.        Míla Hrdina

                                                               i.      Termín – 8. 12. 2018  - bude potvrzen po rezervaci termínu (Lenka M.)

                                                              ii.      Organizátoři – Lucka a Petr Okrouhličtí

d.       Memoriál Vlastičky

                                                               i.      Termín 5. 1. 2019 - bude potvrzen po rezervaci termínu (Lenka M.)

                                                              ii.      Organizátoři – Lenka M.

e.       Memorál Z. Neužila

                                                               i.      Termín – 2. 3. 2019 - bude potvrzen po rezervaci termínu (Lenka M.)

                                                              ii.      Organizátoři- Pavel Racek

8.           Soustředění – PeckaTermín - 25. – 31. 8.

a.        Info o ubytování –dotaz na aktuální informaci a stavu ubytování (Evička Neužilová)

b.       Mail v příloze zápisu z VH

9.           Určení 7 delegátů, kteří se zúčastní VH TJ 25. 4. 2018

a.       1. Evička Neužilová

b.       2. Lenka Malinkovičová

c.        3. Věra Sedláčková

d.       4. Jana Jiroušková

e.       5. Olda Čuda

f.         6. Slávek Berezhnyk

g.        7. Petr Benda   

10.   Zhodnocení plesové sezony

a.        Využití výtěžku – proběhla diskuze a peníze z plesu budou využity částečně na zajištění občerstvení na Závěrečné a částečně na vytvoření prolézaček, či skluzavek u hřiště na svahu od fotbalového hřiště. Odsouhlaseno VH

b.       Kalkulace plesu viz příloha výtěžek 18448 Kč

c.        85 platících účastníků

11.   Přihlášky na příští sezónu

a.        Hřiště u ZŠ Werichova v příští sezóně bude využívat ŽA

b.       MB – dají vědět v určeném termínu, zda sestaví tým pro příští sezonu, jinak je bod 11. a. nerelevantní

c.        Vznik nového týmu žen – byla otevřena diskuze pro vznik nového ženského týmu – máme 35 registrovaných hráček na 3 týmy na antuce, s přítomnými jsme otevřeli toto téma pro zvážení přibrání dalších žen z ŽC a drobným úpravám ve stávajících týmech, kdy by byl větší prostor pro všechny aktivně se v soutěži účastnit a netrávit jaro a podzim na lavičkách. Nutnost vyřešení DO závěrečné.

12.   Závěrečná

a.        Termín – 20. 6. 2018

b.       Organizace, příprava občerstvení  - Lucka a Martin Rackovi

c.        Hudební produkce – Muži D

13.   Dresy a další materiál

a.        MD – nákup nových dresů – Olda Č.

14.   Dodání chybějících evidenčních listů hráčů do závěrečné

a.        ŽA – Poláková (Denisa H.)

b.       MA – Horálek, Racek, Simand, Škoda (Lukáš K.)

c.        ŽC – Knošková (Lenka M.)

d.       MC – dovybrat chybějící členské poplatky za členy, kteří nesouhlasí s poskytnutín RČ pro ČUS za sezonu 2017/2018  - Štěpanovský Jan, Sláva Berezhnyk, Vajnlich Zdeněk - 500 Kč (2000 Kč celkem) (Jan Hrašna)

15.   Ostatní

a.        Výsledovka – hospodaření oddílu za rok 2017 – viz příloha

b.       Info o restitučních poměrech kolem Tesko objektu – Info Lenka M. – přednesen aktuální stav

16.   Diskuze, návrhy a připomínky

a.       Lenka M. – sjednocení vyplnění vzorového pokladního dokladu pro rozhodčí – bude dodán vzor – doklady budou vedoucí družstev shromažďovat nenalepené odevzdávat najednou Evičce, nebo je přichytí k jednomu listu A4, aby se daly skenovat – dodání vzoru Evička N.

b.       Lenka M. – Návrh – prominutí příspěvků předsedovi oddílu za činnost pro oddíl – Odsouhlaseno VH

17.   Přílohy

a.       Prezenční listina

b.       Mail Pecka

c.        Kalkulace ples

d.       Výsledovka

e.       Vzor vyplnění výdajového pokladního dokladu

Sestavila a zpracovala

Věra Sedláčková

Předseda oddílu volejbalu.