Střípky z historie volejbalu :-)

19. století. Kolébka novodobého zájmu o šlechtění lidské bytosti krom duševní i po fyzické stránce - tedy o sport. V létě bylo sportů plno, zvláště pak mezi studenty, kteří, jsa v nejlepších letech a v plné síle, nespokojovali se pouze se seděním v temných a zaprášených knihovnách. V létě vyráželi ven, za čerstvým vzduchem a moderním způsobem trávení volného času :-) V zimě to bylo poněkud horší ... Počaly se vymýšlet nové druhy sportů, které by se vešly do tělocvičen. A tak vznikli první basketbalisti a ...

... píše se rok 1859 - a podle jedné z teorií je právě toto rok, kde začíná historie nejlepší míčový hry na světě  - volejbalu! Přivedl ho v tomto roce k životu majitel a profesor tělesné výchovy největší sportovní školy ve Springfieldu v Massachusetts. Tomu se zdála košíková příliš náročná, vymyslel tedy zcela novou hru, jež nazval Mintonette. Rozdělil třídu na dvě poloviny, mezi nimiž natáhl síť ve výšce necelých dvou metrů a cílem uložil dostat odrážením balón na zem na polovině soupeře.

... proti tomu stojí Chicagští hasiči - příslušníci jejich sboru si prý touto hrou krátili volné chvíle po čas, kdy nebyl hlášen žádný požár. Tak si můžete vybrat hned ze dvou teorií, která je vašemu volejbalovému srdci bližší :-) A nebo přijít s revoluční novinkou. Nemohlo se to od Chicegských hasičů nějakým způsobem donést ke springfieldskému profesoru tělovýchovy, který jsa zároveň významně postaveným mužem mu otevřel cestu do světa?

Každopádně se z počátku hrálo s basketbalovým míčem, což působilo jisté potíže. Těžký míč vyvracel hráčům prsty a působil podobné další nepříjemnosti. Následovalo několik pokusů hrát jen s duší z tohoto balónu, myšlenka dobrá, ale míč byl uznán nevhodným z naprosto opačných důvodů, které vyřadily ze hry jeho předchůdce. Nakonec se ujal balon složený z gumové duše v plátěném nebo koženém obalu.

Potom, na konferenci ředitelů tělesné výchovy přišel konečně A. T. Halset s pojmenováním volley-ball , podle základního pryvidla "to volley the ball" = odrazit míč :-)))

V roce 1896 pak vyšel článek v časopise Physical education: "Volejbal je nová hra, výborně se hodící pro tělocvičny a sály, která však může být hrána i venku. Může ji hrát každý počet hráčů. Hra spočívá v uvedení míče v pohyb přes vysokou síť z jedné strany na druhou, berouc tím podíl ze dvou her - tenisu a hand-ballu"
Ve stejném roce byla také vydána první herní struktura - výpis základních pravidel.

První herní struktura v podobě stručných pravidel z roku 1896:

1.

Hra sestává z deseti směn.

2.

Směna je :

a) jedno podání na každé straně, tj. když jeden hráč každé strany odehraje své podání

b)když tři hráči nebo více hráčů odehrají na každé straně svá podání. Hráč podává tak dlouho, než je vyřazen ztrátou míče.

3.

Hřiště je 25 stop široké a 50 stop dlouhé ( 7,65 x 15,33 m).

4.

Síť je 2 stopy široká a 24 stop dlouhá (0,61 x 8,22m). Výška sítě je 6 stop a 6 palců od země. ( 1,98 m).

5.

Podání. Podávající hráč stojí jednou nohou na zadní čáře. Míč musí být udeřen rukou. K podání jsou určeny dva pokusy. Při podání musí míč letět alespoň 10 stop (3,05 m), dribling není dovolen. V případě, že se míč dotkne sítě a skončí v poli soupeře, je počítán jako dobrý pokus, pokud se ho jeden ze spoluhráčů dotkl. Letí-li takový míč mimo soupeřovo pole, nemá již podávající druhý pokus.

6.

míč je gumová duše pokrytá kůží nebo plátnem. Obvod nemá být menší než 25 palců a větší než 27 palců.(63,5 – 68,58 cm) a nesmí vážit méně než 9 a více než 12 uncí( 255,15 – 340,2 g ).

7.

Každé dobré podání, které není vráceno, nebo nevrácený míč ve hře druhou stranou se počítá jako bod pro stranu podávající. Družstvo dosahuje bodu, jen má-li podání, udělá-li chybu při vrácení míče, znamená to ztrátu podání.

8.

Míč, který narazí( dotkne se )na síť, s výjimkou prvého podání, se počítá jako mrtvý míč.

9.

Míč na čáře se počítá jako mimo hřiště.

10.

Může hrát libovolný počet hráčů. Dotkne-li se hráč sítě, je míč mrtvý. Držení míče je zakázáno. Míč, který se odrazí od libovolného předmětu vně hřiště zpět do hřiště, je dobrý ( je ve hře ). Dribling je dovolen na 4 stopy (1,2 m) od sítě.